Dbamy o twoje bezpieczeństwo
abyś zawsze spał spokojnie
Dbamy o twoje bezpieczeństwo
abyś zawsze spał spokojnie
Dbamy o twoje bezpieczeństwo
abyś zawsze spał spokojnie

Instalacje systemów alarmowych

Zapoznaj się z naszą ofertą profesjonalnych instalacji alarmowych! Oferujemy dostępne w kilku konfiguracjach systemy sprawdzonych firm Jablotron oraz Satel. To nowoczesne urządzenia, które nie tylko pozwolą Ci zabezpieczyć swoją posiadłość, ale też umożliwią sterowanie np. ogrzewaniem czy oświetleniem. Postaw na nas, jeśli szukasz ekspertów zajmujących się montażem alarmów – oferujemy swoje usługi na terenie Gliwic, Katowic, a także sąsiadujących miast.

system alarmowy

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O ALARMACH?

Naj­waż­niej­sze w przy­pad­ku alar­mu jest jego od­po­wied­nie do­pa­so­wa­nie do obiek­tu, który chce­my chro­nić. W za­leż­no­ści np. od roz­mia­ru czy funk­cji bu­dyn­ku wy­bie­rze­my inny sys­tem. Jest tak, po­nie­waż to, co spraw­dzi się w przy­pad­ku ochro­ny ma­łe­go domu, nie­ko­niecz­nie bę­dzie wy­star­cza­ją­ce dla du­że­go skle­pu lub hali. Istot­ny jest także wła­ści­wy dobór i roz­miesz­cze­nie czu­jek, co umoż­li­wia wcze­śniej­sze okre­śle­nie wraż­li­wych miejsc ta­kich jak okna i drzwi, czyli naj­bar­dziej na­ra­żo­nych na wła­ma­nie. Poza czuj­ka­mi re­agu­ją­cy­mi na ruch warto też pa­mię­tać o urzą­dze­niach re­agu­ją­cych na inne czyn­ni­ki, np. tle­nek węgla (czad), wodę lub tem­pe­ra­tu­rę.

Proste w obsłudze instalacje alarmowe

Jeżeli wydaje Ci się, że alarmy i innego rodzaju zabezpieczenia są skomplikowane w obsłudze, to jesteś w błędzie! Oferowane przez nas systemy firm Jablotron oraz Satel są niezawodne i wyjątkowo łatwe w użytkowaniu. Aby włączyć konkretny tryb, wystarczy wybrać przyporządkowany, podpisany mu przycisk na urządzeniu. Niewielkie lampki pomagają rozróżnić, czy alarm pracuje np. w trybie nocnym, czy dziennym. Kolor zielony oznacza, że alarm jest rozbrojony, pomarańczowy sygnalizuje tryb nocny, a czerwony informuje nas o tym, że instalacja działa w standardowym trybie. Rozbrojenie urządzenia wymaga z kolei użycia karty lub podania kodu, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nikt niepowołany nie wyłączy instalacji alarmowej.

instalacje alarmowe

Wykorzystaj smartfon, by kontrolować system alarmowy

Instalacje alarmowe firm Jablotron oraz Satel mogą być kontrolowane zdalnie – wystarczy zainstalować odpowiednią aplikację na swoim smartfonie, by zyskać panowanie nad systemem niemalże z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki temu nowoczesnemu rozwiązaniu nawet w trakcie najdłuższych wakacji nie musisz martwić się o bezpieczeństwo swojego domu. Za pomocą aplikacji możesz m.in. włączyć lub wyłączyć czuwanie, wyświetlać obraz z zamontowanych w posiadłości kamer, sprawdzać stan konkretnych stref, a także łączyć się z centralą. Urządzeniem możesz sterować także za pomocą laptopa lub pilota w formie breloczka. To doskonałe uzupełnienie oferowanych przez nas systemów alarmowych!

Montaż instalacji alarmowej – pierwszy krok do stworzenia inteligentnego domu

Oferowane przez nas systemy alarmowe to wszechstronne urządzenia, które można bezproblemowo rozbudować o dodatkowe funkcje, takie jak sterowanie żaluzjami, a także kontrola ogrzewania i oświetlenia. Dzięki temu nie tylko zabezpieczysz swój dom, ale też zamienisz go w wyjątkowo funkcjonalną przestrzeń, której konkretne elementy możesz kontrolować przy pomocy smartfona czy laptopa. Co więcej, łatwa w obsłudze aplikacja pozwala zaprogramować instalację alarmową w taki sposób, by w określonych warunkach uruchamiała np. ogrzewanie. Możesz ustawić dokładne godziny, w których urządzenia będą działać. To wyjątkowo wygodne rozwiązanie, które z pewnością ułatwi Ci życie!